آبگرمکن خورشیدی ۵۰۰ لیتری-با مخزن دوبل- غیر تحت فشار

۲۵ لوله خلاء ………………………… ابعاد:۲*۱٫۵,متر مربع
وزن دستگاه به همراه آب =۵۷۰ کیلوگرم ……………………
قیمت =۴٫۴۵۰٫۰۰۰  تومان