مخزن کمکی

مخزن کمکی ۷ لیتری …………..……… با شناور استیل
با ۳ سانتی متر عایق پلی یورتان ……………….…………
قیمت =۲۰۰.۰۰۰ تومان