آبگرمکن خورشیدی بدون مخزن – غیر تحت فشار-مخصوص گرمایش منزل و گرمایش استخر

۲۵ لوله خلاء …………………………… ابعاد: ۲*۱٫۵ متر مربع
وزن دستگاه به همراه آب = ۱۳۰ کیلوگرم ……………………
قیمت =۲٫۵۵۰٫۰۰۰  تومان