آبگرمکن خورشیدی ۳۰۰ لیتری – غیر تحت فشار

۳۰ لوله خلاء ………………………… ابعاد: ۲٫۵*۱٫۵ متر مربع
وزن دستگاه به همراه آب = ۳۹۰ کیلوگرم ……………………
قیمت =۳٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان