آبگرمکن خورشیدی ۲۵۰ لیتری – غیر تحت فشار

۲۵ لوله خلاء ………………………….. ابعاد: ۲*۱٫۵ متر مربع
وزن دستگاه به همراه آب = ۳۳۰ کیلوگرم ……………………
قیمت =۳٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان