آبگرمکن خورشیدی ۲۰۰ لیتری – غیر تحت فشار

۲۰ لوله خلاء ………………………… ابعاد: ۱٫۵*۱٫۵ متر مربع
وزن دستگاه به همراه آب = ۲۷۰ کیلوگرم ……………………
قیمت =۲٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان