آبگرمکن خورشیدی ۱۲۰ لیتری – غیر تحت فشار

۱۲ لوله خلاء ………………………….. ابعاد: ۱*۱٫۵ متر مربع
وزن دستگاه به همراه آب = ۱۸۰ کیلوگرم ……………………
قیمت =۱٫۹۹۰٫۰۰۰تومان