فرآیند کار دستگاه

بعد از متصل کردن لـوله آب سرد به سیستم آب گرمکن، آب سرد درون لوله ها و مخزن را فـرا می گیرد. به مــرور زمان و با بالا آمدن خـورشـید، انرژی نورانی تابیـده شده به انـرژی گرمـایی تبدیل  مـی گردد ، سپس آب داخل لوله ها  را گرم  می کند. به دلیـل اختلاف چگالی مـوجـود بیـن آب سـرد و گرم، آب داغ داخــل لـولـه ها به  سـمت مخـزن حرکت کـرده و آب سرد نیز به سـمت پایـیــن لـولـه ها مـنـتـقـل مـی شـود .

 این روند به صورت  مداوم و چرخشی پیش می رود تا اینـکه آب  داخل مخزن کاملا داغ شود.

 یکی از مشکلات نسل قدیم آبگرمکن های خورشیدی صفحه ای، راندمان بسیار کم آنها بود.

 هـمانطور که از نـام آنها مشخص است، صفـحه جـاذب نور خـورشـید به صورت صفحه ای و تـخت بوده و با بالا آمـدن خـورشـید در ابتدای صبح و هـمچنین با پایـیـن رفـتن آن در هنگام غروب، زاویه تابش بسیار کم بوده و بیشتر پرتوهای ساتع شده از سوی خورشید منعکس می شوند، به هـمین دلیل راندمان دستگاه حدود ۳۰ الی ۴۰ درصد می باشد. ولی در این نوع آبگرمکن خورشیدی که دارای لوله های خلا به مقطع دایره می باشد، گرم شدن آب  از ابتدای طلـوع آفتاب  و با تابیدن نور خـورشید به دستگاه آغاز می شود و چـون  مقـطع هر لـوله دایره است، آفتاب در هر ساعت از روز تقریبا عمود بر آن می تابد و این خصوصیت یکی از برتری های این تکنولوژی بر دیگر آبـگرمکن های مـوجود می باشد. سرعت گرم شدن آب  در این نوع از آبگرمکن های خورشیدی به گونه ای است که در یک روز آفتابی معمولی اگر در ابتدای صبح آب داخل مـخزن سرد باشد تپس از گذشت ۴ ساعت آب کاملا گـرم شـده و قابـل اسـتـحـمـام خواهـد بود و به طور میانـگین هر دستگاه قادر خواهـد بود روزانه  ۱ مرتبه حجم مخزن خود را پر از آب داغ نـماید که نسبت به نوع مصرف، این مـقـدار آب داغ بایـد بـا حـجـم زیـادی آب سـرد مـخلوط شود تا قابـل استفاده گردد. این امر تضمین کننده تامین آب مصرفی به مقدار کافی می باشد.


ایـن نـوع محـصـول دارای بالاتـرین تـکـنـولـوژی روز دنـیـا در امـر جـذب انـرژی مـی بـاشـد و قـطـعاً انـقلابی در امــر مـصـرف انـرژی در دنـیـا پـدیـد خـواهد آورد. علاوه بر آنـکه نسبت به مدل های قبلی از لحاظ بالا بودن راندمان برتری دارد، قیمت مناسب تـری هم به خود اختصاص داده است. این مـحصـول قادر است در کلیـه منــاطق ایـران ، در هـمـه فصول سال ، حتی دردما های زیر صفـر در طول شـبانه روز آبگرم مورد نیاز را تامین نماید .