نحوه قرار گرفتن روی سقف یا شیروانی:

هـمانطور که در بـخش های گذشته بیان شد، پایه های این آبگرمکن از قطعات مـختلفی تشکیل شده اند. یکی از دلایل این امر، تسهیل در نصب آبگرمکن بر روی بام های متفاوت است. در صورتی که بام مورد نظر به صورت افقی و ساده بـاشـد، بـایـد قـطـعـات پـایـه را به طـور کامل نصب کـنیم، نـمـونـه ای از این نـوع پایه را می توان در شکل ۱ مشاهده کرد. در شرایـطی که ساختـمان ، دارای سقـف شـیروانی مانـنـد و غـیر مسـطح باشد نـیز مـی تـوان بـا تـوجه به شرایـط شـیروانی از دو روش استفاده کرد. ابتدا اگر شیب شیروانی در راستای شـمالی- جنوبی باشد، می توان با حذف پایه های عقبی زاویه مناسب را برای  آبگرمکن تهیه نمود. اما در شرایطی که شیب شیروانی در راستای شرق – غربی باشد، ناچار بـایـد یک سکـوی مـسـطـح فـلـزی بر روی شیروانی آماده نموده، سپس آبگرمکن را بر روی آن نصب نـماییم.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *